oczyszczalnie drenażowe

Trzykomorowe oczyszczalnie Roto Tank

Dzięki połączeniu technologii oczyszczalni mechanicznej i biologicznej ścieki z gospodarstwa domowego przepływają do specjalnego zbiornika oczyszczalni Roto Tank. Tam doprowadza się je do fermentacji i wstępnego oczyszczenia, po czym są absorbowane przez grunt, gdzie kończy się proces doczyszczania.

Dzięki 3-komorowej konstrukcji osadnika gnilnego, Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków Roto Tank zapewnia najwyższą efektywność redukcji zanieczyszczeń, a jej obsługa ogranicza się do wywozu osadów raz do roku. Nie ma konieczności płukania filtra, czego wymagają oczyszczalnie jednokomorowe.

„Efekt oczyszczenia ścieków w osadnikach gnilnych zależy od liczby komór w osadniku. (…) Stosując osadniki trzykomorowe efekt oczyszczenia znacznie wzrasta i wynosi odpowiednio do BZT5 i ChZT około 50% natomiast w stosunku do azotu ogólnego około 15%”
(Zbigniew Heidrich „Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków – poradnik”)

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków Roto Tank jest idealnym rozwiązaniem dla 4-5-7 osobowych gospodarstw domowych (znajdujących się na terenach o zabudowie rozproszonej), które nie posiadają systemów kanalizacyjnych i do tej pory zmuszone były używać szamba.

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków Roto Tank zdobyły w Koszalinie tytuł Produkt 2003.

Proste, klasyczne rozwiązanie. Przydomowe oczyszczalnie firmy Graff:

Kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków oparte na wytrzymałych zbiornikach z PEHD – osadniki epurbio, epureco i Epurbloc.
Zbiorniki stosowane jako pierwszy etap oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych, znakowane są znakiem CE zodnie z normą PN-EN 12566-1.

Rozsączanie ścieków i zarazem kolejny etap oczyszczania odbywa się w gruncie przy pomocy rur drenażowych.

Zalety Przydomowych Oczyszczalni ścieków

 

Obsługa przydomowej oczyszczalni ścieków przy prawidłowym użytkowaniu ogranicza się jedynie do wywożenia osadów raz na rok.

Osadnik gnilny oraz studzienka rozdzielcza wykonane są z polietylenu (PE) o doskonałej trwałości i odporności chemicznej.

Trzykomorowe zbiorniki zapewniają wysoką efektywność redukcji zanieczyszczeń.

Możliwość głębszego posadowienia zbiorników do 1 m pod powierzchnią terenu (do osi wlotu).

Możliwość regulacji ilości ścieków doprowadzanych do przewodów rozsączających.

Studzienka rozdzielcza umożliwia wykonanie dodatkowych wylotów na odpływie ( max 4)

Przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być instalowane w różnych warunkach terenowo-gruntowych.

Osadniki umieszczone w gruncie nie wymagają izolacji cieplnej, prawidłowo funkcjonują w różnych warunkach klimatycznych.

Wysoka odporność tworzyw na ścieki agresywne.

Wysoka odporność rur rozsączających i rozdzielczych z polipropylenu (PP-B) na wysoką (do + 90oC) oraz niską temperaturę (do – 20oC).

Wysoka sztywność obwodowa rur rozsączających z PP-B SN 6,3 kN/m2 zapewnia wysoką odporność na obciążenie przenoszone z gruntu oraz uszkodzenia od tłucznia.